Tehlikeli ve Ağır Bir İşlemdirBeton kesme uygulamasının inşaat sektöründeki tehlikeli ve ağır bir iş olduğunun bilincine varılması ereklidir. Bu nedenle makinelerle betonu kesecek olan personelin çok iyi eğitim almış olması gereklidir. Yapılan işlemde tehlikeyi bertaraf edebilecek bilgi ve donanıma sahip olması, işin teknik detaylarını çok iyi bilmesi, gereklidir. İş güvenliği ile ilgili bilgili olması gereken personelin profesyonel uygulamalar yapmalıdır. Betonların kesilmesi işlemi asansör uygulamalarında da kullanılmaktadır. Binalara sonradan eklenecek asansörlerin kapılarının açılması için karotla kesme işlemi uygulanmaktadır. Bu sayede asansör kapılarının hem estetik hem de düzgün bir şekilde açılması sağlanmaktadır. Ayrıca yapılan işlem kısa sürede sonuçlandırılmakta, dolayısıyla bütün bir işin kısa bir zaman içinde tamamlanması mümkün olabilmektedir. Betonlar jet karot makinesi ile kesilebilmektedir. Bu makineler, 6 metre kalınlığı olan beton zeminlerin kolaylıkla kesilmesini sağlamaktadır. Bu makinelerle bina temellerinin ortadan kaldırılması, barajların yapımı, çok büyük beton kütlelerin kesim işlemleri yapılabilmektedir. Ayrıca bu makinelerle betonlar oval bir şekilde de kesilebilmektedir. Dolayısıyla bu sayede betonun dekoratif bir şekilde kesilebilmesi mümkün olmaktadır.
Binaların Gücünü Ölçmek İçin de Uygulanır
Beton kesme işlemi, binaların depreme dayanıklı olup olmadığını anlamak için de yapılmaktadır. B işlem için karot cihazı kullanılmakta, bu cihaz oval bir şekilde betonu kesmekte ve numune alınmasını sağlamaktadır. Bu işlemi makineyle gerçekleştiren kişiye karotçu adı verilmektedir. Karot makinesi genel olarak delme makinesi olarak bilinse de kesme işlemlerinin kısa sürede ve pürüzsüz bir şekilde yerine getirilebilmesi için de bu cihazlardan yararlanılmaktadır. Kesme işlemi yapılman önce betonun neresinin kesileceği önceden belirlenir. Ayrıca betonun kalınlığının da tespit edilmesi gereklidir. Sonrasında karot ile kesme işlemi başlatılır ancak burada dikkat edilmesi gereken olan nokta, uygulamanın seri bir şekilde yapılması olmaktadır. Kesme işlemi yapılırken düzgün bir çizgide olmalı, betonun tüm donatılarıyla birlikte kesilmesi sağlanmalıdır. Kesme işlemini kusursuz yapabilecek olanlar da deneyimli ve donanımlı personeldir.
Etiketler: beton kesme, karot, karot makinesi, elmas tel kesme